Makina Otomasyonu Yazılım Hizmeti

Makina Otomasyonu Yazılım Hizmeti

Dünün deneyimi yarının teknolojisi anlayışıyla makinalarınıza yön veriyoruz...

  

 Sürekli artan maliyet baskıları ve gelişmiş performans talepleri ile karşı karşıya kalan makine üreticileri, aktif olarak iyileştirilmiş maliyet/performans oranlarına sahip yeni otomasyon çözümleri aramaktadırlar. Bu taleplere yanıt olarak, satıcılar, daha küçük boyutlarda daha düşük maliyetlerle daha fazla performans sağlamak için genellikle endüstriyel ürünleri  ve diğer teknolojileri dahil etmelidirler.

 Makine üreticilerinin ve satıcıların talep ettikleri otomasyon sistemlerini anlamak ve  uygulamak  için nasıl birlikte çalışabileceğini yönetmek  ve çoklu güç ve kontrol alt sistemlerini ve bileşenlerini nasıl başarılı bir şekilde entegre edebileceğine karar verip müşterilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz.

 Makine Otomasyonu Bileşenleri

Bir makinenin otomasyon sistemi temel olarak güç ve kontrol bileşenlerinden oluşur. Daha küçük bir makine için bunlar bir panele yerleştirilebilir; oysa daha büyük makineler, genellikle biri kontrol ve diğeri güç için olmak üzere birden fazla panel gerektirebilir. Bir makine otomasyon sisteminin ana alt sistemleri ve bileşenleri şunlardır:

·         güç dağıtımı

·         motor kontrolü ve sürücüler

·         güvenlik sistemi

·         programlanabilir kontrolörler

·         ayrık ve analog G/Ç

·         iletişim sistemleri

·         insan-makine arayüzü (HMI)

Güç dağıtımı

Makinede, NFPA 79: Endüstriyel Makineler için Elektrik Standardı , yangın ve elektrik tehlikeleriyle ilgili endüstriyel makine güvenliği için bir ölçüttür. Bu standartlarda tartışılan makine kontrolü güç dağıtımına ilişkin bazı temel gereksinimler arasında uygun bağlantı kesme araçlarının kullanılması, personelin elektrik tehlikeleriyle temastan korunması ve ekipmanın aşırı akım ve aşırı yüklenmelerden korunması yer alır.

Bir makine gücü veya kontrol panelinin hem içinde hem de dışında, personeli elektrik tehlikeleriyle temastan korumak her zaman gereklidir. Tüm iletkenler personelin temasından korunmalıdır. Çoğu güç dağıtım cihazı, bu koruma seviyesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, ancak güç veriyolları, dağıtım blokları ve diğer güç terminalleri gibi canlı bileşenler, iletken olmayan, şeffaf bir kapakla kapatılmalıdır.

Yangın olasılığını azaltmak için ekipmanı aşırı akımdan korumak çok önemlidir. İletkenler ve elektrik bileşenleri, kısa devrelerle ilgili aşırı akımdan korunmalıdır. Sigortalar ve devre kesiciler gibi aşırı akım koruma cihazları, iletken akım taşıma kapasitesine, cihaz kesinti derecesine, maksimum arıza akımına, sistem voltajına, yük özelliklerine ve diğer faktörlere göre boyutlandırılmalıdır.

 

 

 

Motor Kontrolü ve Sürücüler

Makine kontrolünde motorların özel ihtiyaçları vardır. Her motor için, basit açma/kapama işlemlerinden daha karmaşık değişken hızlı uygulamalara kadar uygun bir elektrik kontrolü şekli gereklidir. Motor kontrol cihazları, manuel motor yol vericileri, motor kontaktörlerini ve aşırı yüklü yol vericileri, sürücüleri ve yumuşak yol vericileri içerir.

Bir motor devresi hem aşırı akım (kısa devre) hem de aşırı yük korumasını içermelidir. Bu, tipik olarak, uygun şekilde derecelendirilmiş sigortalar gibi branş-devre korumasından ve termik aşırı yükler gibi aşırı yük koruma cihazlarına sahip bir motor yol vericisinden oluşur, ancak ek korumaya ihtiyaç duyulabilir.

Makine kontrol bileşenleri için dikkate alınması gereken ek koruma, soğutma kaybını ve anormal sıcaklıkları içerir. Toprak arıza koruması da gereklidir, bu nedenle uygun bir toprak bağlantısı önemlidir.

 

Güvenlik Sistemleri

Bir risk değerlendirmesi, hem personelin hem de makinelerin korunması için ekipmanı güvenli bir şekilde durdurmak için elektrik ve akışkan gücü dahil harekete neden olan enerjiyi ortadan kaldırmak için gerektiğinde güvenlik sistemi tasarımını yönlendirir. Güvenlik sistemlerini uygulamak için çeşitli yöntemler vardır.

Küçük makine kontrol uygulamalarında, bir güvenlik rölesi, acil durdurma, bir koruma kapısının izlenmesi veya bir ışık perdesinden erişen bir operatörün korunması için güvenlik işlevselliğini entegre etmenin muhtemelen en basit yoludur. Daha gelişmiş makinelerde, güvenlik dereceli kontrolörler aynı işlevleri sağlar, ancak birden fazla güvenlik cihazının entegrasyonunu basitleştirebilir .

 

Programlanabilir Kontrolörler(PLC) ve Remote IO

Küçükten büyüğe form faktörlerinde mevcut olan makine kontrolörü, programlanabilir bir mantık kontrolörü (PLC), programlanabilir bir otomasyon kontrolörü (PAC) veya bir PC olabilir.

Bir kontrolör ailesini programlamak için kullanılan yazılım, kullanım kolaylığı ve diğer özellikler açısından yakından incelenmelidir.

Bir kontrolör ailesini programlamak için aynı yazılım platformunu kullanmak norm haline geliyor. Bu, tasarımcının önce sistemi programlamasına ve ardından ihtiyaç duyulan G/Ç noktalarının yanı sıra orantısal, integral, türev kontrolü ve veri işleme gibi özel işlevleri işleme kapasitesine göre doğru denetleyiciyi seçmesine olanak tanır.

Ayrık ve analog girişler ve çıkışlar, kontrolörü makine sensörlerine ve aktüatörlere bağlar. Bu sinyaller, ana kontrol panelinde saha cihazlarına kablo bağlantısı olan bir terminal şeridi aracılığıyla kaynaklanabilir, ancak dağıtılmış bir I/O mimarisi genellikle daha iyi bir çözümdür.

İletişim sistemleri

Şimdi ve gelecekte makine kontrolünün bir diğer önemli parçası da kapsamlı iletişim yeteneğidir. Çeşitli ekipman, bilgisayar, HMI ve iş ve kurumsal sistemlere entegre etmek için birden fazla Ethernet ve seri bağlantı noktasının bulunması iyi bir uygulamadır.

Çoklu yüksek hızlı Ethernet bağlantı noktaları, duyarlı HMI iletişiminin yanı sıra eşler arası ve iş sistemi ağ iletişimi sağlar. EtherNet/IP,ETherCati Profinet ve Modbus TCP/IP dahil olmak üzere endüstriyel Ethernet protokollerinin desteği, tarayıcı/istemci ve adaptör/sunucu bağlantıları için de önemlidir.

İnsan-makine arayüzü (HMI)

HMI, grafik ve metin görünümlerini kullanarak makine koşulları hakkında önemli bilgileri gösterir. HMI'lar dokunmatik paneller, metin panelleri, mesaj ekranları veya endüstriyel monitörler şeklinde olabilir. İzleme, kontrol, durum raporlama ve diğer birçok işlev için kullanılırlar.

Makine otomasyon sistemleri, gerekli güç dağıtımını, güvenliği ve gerçek zamanlı kontrolü sağlamak için birden fazla alt sistem ve bileşenden oluşur. Bu alt sistemlerin ve bileşenlerin her biri birlikte çalışmalıdır ve çoğu genellikle ya donanım yoluyla ya da giderek artan şekilde dijital iletişim bağlantıları aracılığıyla birbirine bağlanır.

Dikkatli tasarım ve önceden planlama, otomasyon sisteminin güvenilir, bakımı kolay ve esnek olmasını sağlayacaktır.

 

Makine otomasyon sistemleri, gerekli güç dağıtımını, güvenliği ve gerçek zamanlı kontrolü sağlamak için birden fazla alt sistem ve bileşenden oluşur. Bu alt sistemlerin ve bileşenlerin her biri birlikte çalışmalıdır ve çoğu genellikle ya donanım yoluyla ya da giderek artan şekilde dijital iletişim bağlantıları aracılığıyla birbirine bağlanır. Dikkatli tasarım, seçim, entegrasyon ve test, otomasyon sisteminin hem başlangıçta hem de makinenin yaşam döngüsü boyunca gerektiği gibi çalışmasını sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

Share :